06 24 32 24 67‬
info@geahofman.nl

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven.

Gea Hofman Coaching richt zich met name op het begeleiden van mensen met ASS. Veel thuiswonenden lopen op een bepaald moment in hun leven vast. Ze gaan bijvoorbeeld steeds meer problemen ondervinden met hun omgeving, of voelen zich geen volwaardig lid (meer) van de maatschappij.

Dan is het tijd voor verandering en daar komt veel bij kijken. Zicht krijgen op het eigen handelen is voor mensen met autisme meestal bijzonder moeilijk. Dan is de input van een ander, bijvoorbeeld een coach,  een uitkomst. Gezamenlijk alle ‘probleemgebieden’ onderzoeken en aanpakken, gedrag veranderen en toch jezelf blijven, dat is het uitgangspunt.

Ook de begeleider wordt begeleid.

Gea is lid van het begeleidingsteam van Coaches Plus.

Door regelmatig cursussen bij te wonen, ervaringen uit te wisselen en d.m.v. intervisiegesprekken is het team altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de beste aanpak.

Tevens is vervanging tijdens vakanties en ziekte gegarandeerd, zodat een doorgaande lijn kan worden aangeboden. Voor mensen met ASS is het meestal onveilig  wanneer de dag wordt ‘onderbroken’ door een begeleider die niet beschikbaar is.